Współcześnie uczenie się jest koniecznością. Hasło „Uczyć się, żeby lepiej nauczyć się, jak się uczyć” powinno być nam bliskie.

Bez nauki trudno jest odnaleźć się w zmieniającym świecie. Uczenie się zawiera cztery podstawowe wymiary:

 • uczyć się, aby poznać
 • uczyć się, aby działać
 • uczyć się, aby żyć wspólnie
 • uczyć się, aby być

W każdym z tych przypadków człowiek stanowi centrum działań edukacyjnych, ważne jest zatem inwestowanie w jego talenty, zainteresowania, umiejętności.

Uczenie się staje się stylem życia, wyraża indywidualne dążenia jednostki. Uczenie się jako styl życia charakteryzuje się otwartością, gotowością do zmian, aktywnością, reinterpretacją przeszłości oraz własnych doświadczeń.

Samo uczenie się jest procesem ciągłym, polegającym na adaptacji do zmian, umiejętności praktycznego wdrażania wiedzy w codziennym życiu.

Nasza oferta szkoleń obejmuje:

Warsztaty dla firm i instytucji
 • komunikacja interpersonalna
 • treningi kreatywności
 • desing thinking
 • asertywność
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • sztuka autoprezentacji
 • kontakty z mediami
 • zarządzanie projektami
 • Lego® w biznesie

Warsztaty dla szkół i nauczycieli
 • TIK w pracy nauczyciela
 • komunikacja z rodzicami
 • myślenie i działania twórcze
 • projekt edukacyjny
 • praca z uczniem zdolnym
 • zarządzanie talentami
 • współpraca z rodzicami
 • asertywność w pracy nauczyciela
 • budowanie wizerunku nauczyciela
 • metody coachingowe w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju
 • Lego® w edukacji

Warsztaty w oparciu o licencję Think Buzan
 • Mind Mapping
 • Speed Reading
 • Memory
 • Applied Innovation

Coaching
Doradztwo zawodowe
Program IMindMap

Każdy program przygotowujemy wg potrzeb danej grupy szkoleniowej w oparciu o wywiady, obserwacje, rozmowy. Dlatego jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami już dziś.