Bony szkoleniowe

Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób powyżej 25 roku życia. Jest to forma dofinansowania dla pracownika, który ma umożliwiony wybór interesującego go szkolenia i możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje, który zostanie wpisany na listę w ramach projektu Kierunek Kariera. Bony szkoleniowe będą dostępne już od stycznia 2017 roku.

Więcej informacji na: http://powerbony.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O dofinansowanie naszych kursów, może się ubiegać osoba pracująca, która może skorzystać z kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawca o przyznanie środków z KFS musi złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Firmy małe, średnie i duże otrzymują dofinansowanie 80% wartości szkoleń a mikroprzedsiębiorstwa 100% wartości szkoleń, które zatrudniają 10 osób.

Więcej informacji na: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Pełna oferta naszych szkoleń dostępna w ramach bonów szkoleniowych dostępna jest w zakładce szkolenia.