Posted by on 15 marca 2018

Grupa JMP sp. z o.o. sp. komandytowa zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników Projektu pn.: „Hotelarskie wariacje nt. edukacji, czyli zwiększenie szans zatrudnienia uczniów/uczennic i kadry zawodu ZSS w Stroniu Śląskim”.

Przedmiot zamówienia stanowi usługa przewozu uczniów i uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na staże zawodowe realizowane w ramach Projektu pn.: „Hotelarskie wariacje nt. edukacji, czyli zwiększenie szans zatrudnienia uczniów/uczennic i kadry zawodu ZSS w Stroniu Śląskim”. Przewozy realizowane będą w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego