Posted by on 9 marca 2017

Grupa JMP sp. z o.o. sp. komandytowa zaprasza do składania ofert na zakup usługi szkoleniowej – kurs umiejętności zawodowych – księgowość wspomagana komputerem – Zadanie nr 16.

Przedmiot zamówienia stanowi usługa szkoleniowa – kurs umiejętności zawodowych – księgowość wspomagana komputerem – Zadanie nr 16 – wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oferty